Serviciile de consultanță juridică, asistența și reprezentarea juridică de specialitate pe care le oferim clienților noștri, se regăsesc în mai multe domenii:
  • drept civil (drept comercial și relații de familie)
  • drept administrativ
  • dreptul muncii
  • procedura contravențională

 

1. PROGRAMUL START–UP NATION:

Conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM, prin Programul „Start-up Nation – Romania” se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Obiectivul principal al schemei de minimis, reglementată prin Programul Start–up Nation, îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Schema de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual.

Pot beneficia de prevederile Programului Start–up Nation societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri, o serie de criterii de eligibilitate.

 

2. DREPT CIVIL:

– consultanta juridica;
– asistenta si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:
– infiintare societati;
– reprezentare in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si judetul Ilfov;
– redactare act constitutiv;
– modificare act constitutiv;
– redactare acte aditionale, hotarari AGA;
– rezervare denumire societate;
– obtinere certificat de cazier fiscal;
– obtinere certificat constatator;
– majorare/reducere capital social;
– cesiune parti sociale/actiuni;
– intrare/retragere asociati;
– numire administratori/cenzori;
– infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;
– modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
– modificare de denumire societate;
– autorizare de functionare;
– completare obiecte de activitate;
– modificare date de identificare asociati;
– dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment;
– recuperare debite – executare silita;
– redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti;
– procedura somatiei de plata;
– mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala;
– intocmirea de notificari, somatii, adrese;
– asistenta la negocieri de contracte si tranzactii;
– contracte comerciale – redactare si atestare.
– intermediere in vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare (investitii imobiliare);
– actiuni si cereri in justitie:
– actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara;
– actiune in garantie pentru evictiune;
– actiune in simulatie
– rezolutiunea si rezilierea contractelor;
– actiuni in granituire;
– partaj judiciar;
– succesiuni;
– actiuni privind dreptul de servitute;
– raspundere civila delictuala si contractuala;
– actiuni in nulitatea actelor;
– actiuni in constatare si in anulare a actelor juridice ;
– actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
– actiuni in pretentii;
– actiuni posesorii;
– uzucapiune;
– mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri;
– recuperari de creante;
– iesiri din indiviziune;
– contraventii;
– recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;
– masuri asiguratorii;
– evacuari;
– executari silite;
– contestatii la executare;
– redactari cereri de chemare in judecata, contracte, notificari, tranzactii, intampinare, cerere reconventionala;
– asistenta juridica si reprezentare in fata instantei de judecata;
– tranzactii, redactare contracte, alte cereri;
– legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti;
– asistenta si reprezentare in fata notarului public;
– negocieri;
– achizitii imobiliare;
– consultanta referitoare la contracte de vanzare-cumparare, donatie, inchiriere, comodat, imprumut, depozit, intretinere, rentă viagera.

3. RELAȚII DE FAMILIE:

– consultanta juridica;
– redactare actiuni;
– asistenta juridica si reprezentare in procese de:
– divort;
– partaj;
– pensie de intretinere;
– incredintare spre crestere si educare a copiilor minori;
– stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia;
– stabilire program de vizitare minor.