DREPT CIVIL:

– consultanta juridica;

– asistenta si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:

– infiintare societati;

– reprezentare in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si judetul Ilfov;

– redactare act constitutiv;

– modificare act constitutiv;

– redactare acte aditionale, hotarari AGA;

– rezervare denumire societate;

– obtinere certificat de cazier fiscal;

– obtinere certificat constatator;

– majorare/reducere capital social;

– cesiune parti sociale/actiuni;

– intrare/retragere asociati;

– numire administratori/cenzori;

– infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;

– modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;

– modificare de denumire societate;

– autorizare de functionare;

– completare obiecte de activitate;

– modificare date de identificare asociati;

– dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment;

– recuperare debite – executare silita;

– redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti;

– procedura somatiei de plata;

– mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala;

– intocmirea de notificari, somatii, adrese;

– asistenta la negocieri de contracte si tranzactii;

– contracte comerciale – redactare si atestare.

– intermediere in vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare (investitii imobiliare);

– actiuni si cereri in justitie:

– actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara;

– actiune in garantie pentru evictiune;

– actiune in simulatie;

– rezolutiunea si rezilierea contractelor;

– actiuni in granituire;

– partaj judiciar;

– succesiuni;

– actiuni privind dreptul de servitute;

– raspundere civila delictuala si contractuala;

– actiuni in nulitatea actelor;

– actiuni in constatare si in anulare a actelor juridice ;

– actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;

– actiuni in pretentii;

– actiuni posesorii;

– uzucapiune;

– mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri;

– recuperari de creante;

– iesiri din indiviziune;

– contraventii;

– recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;

– masuri asiguratorii;

– evacuari;

– executari silite;

– contestatii la executare;

– redactari cereri de chemare in judecata, contracte, notificari, tranzactii, intampinare, cerere reconventionala;

– asistenta juridica si reprezentare in fata instantei de judecata;

– tranzactii, redactare contracte, alte cereri;

– legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti;

– asistenta si reprezentare in fata notarului public;

– negocieri;

– achizitii imobiliare;

– consultanta referitoare la contracte de:

– vanzare-cumparare;

– de donatie;

– de inchiriere;

– de comodat;

– de imprumut;

– de depozit;

– de intretinere;

– de rentă viagera.

RELAȚII DE FAMILIE:

– consultanta juridica;

– redactare actiuni;

– asistenta juridica si reprezentare in procese de:

– divort;

– partaj;

– pensie de intretinere;

– incredintare spre crestere si educare a copiilor minori;

– stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia;

– stabilire program de vizitare minor.