Onorariile se stabilesc liber între avocat și client, atât în ceea ce privește cuantumul acestora, cât și modalitățile și eșalonările de plată și se prevăd în contractul de asistență juridică la data încheierii acestuia, înainte de începerea asistenței și/sau reprezentării clientului.
„Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocați.” (Extras din Statutul profesiei de avocat)

Conform politicii noastre de stabilire a onorariilor, consultanța juridică este gratuită, dacă este premergătoare unui proces sau altei activități specifice, efectuată de către avocat în interesul clientului său. Onorariul plătit pentru consultanță va fi dedus intregal din onorariul cuvenit pentru serviciul juridic prestat.

Cuantumul onorariului va fi stabilit în funcție de mai multe împrejurări, cum ar fi:
– dificultatea, natura sau durata cazului;
– timpul și volumul de muncă necesare pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de client;
– constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.

Desigur, există posibilitatea stabilirii unor modalități de plată a onorariilor sub diferite aspecte, cum ar fi:
a) onorarii orare;
b) onorarii fixe (forfetare);
c) onorarii de succes;
d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) și c).

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.
Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional pe care îl prestează clientului.
Onorariul orar și fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obținut prin prestarea serviciilor profesionale.
Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.
Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite și să obțină și un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat.
Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.

Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său. (art. 31, alin. 1 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat).