Cabinet de avocat Dinu Dănuț – 19 ani de experiență în avocatură

Principala noastră preocupare constă în menținerea calității serviciilor juridice prestate la nivelul exigențelor clienților noștri, deoarece întotdeauna un rezultat bun va asigura satisfacția ambelor părți.

În cazul firmelor (persoane juridice române sau străine, reprezentanțe, filiale etc) serviciile juridice sunt foarte diversificate, începând cu formalitățile de înregistrare a societății în Registrul Comerțului, oriunde în țară, inclusiv redactarea și atestarea de către avocat a actelor necesare pentru înființare, continuând cu cele necesare pentru modificarea Actului constitutiv, cesiunea părților sociale, înființarea și autorizarea în vederea funcționării a sediilor secundare (puncte de lucru) și multe altele. Nu în ultimul rând, vă oferim consultanță de specialitate pentru îndeplinirea formalităților de dizolvare, lichidare și radiere ale societății.

O componentă importantă a serviciilor pe care vi le oferim o reprezintă consultanța juridică necesară pentru desfășurarea activității firmei într-un cadru perfect legal.

Asigurăm, de asemenea, asistența sau reprezentarea în fața instanțelor de judecată de pe întreg teritoriul țării, având competență deplină în acest sens, pentru toate instanțele.

Pentru persoanele fizice, serviciile juridice acoperă întregul spectru juridic al dreptului românesc, în special, enumerarea nefiind limitativă, cu privire la gama relațiilor de familie, divorț, partajul bunurilor comune, moștenire, dreptul de proprietate, achizitii imobiliare, contracte diverse.
În domeniul dreptului penal și contravențional Cabinetul de avocat Dinu Dănuț vă poate ajuta în rezolvarea oricăror probleme în legatură cu infracțiunile reglementate de Codul penal și alte legi speciale, prin asistența juridică oferită persoanei în cauză în fața organelor de poliție, procurorului sau în fața instanțelor de judecată din toată țara.

Pentru că cel mai important lucru pentru noi constă în prestarea unor servicii avocațiale de calitate, cel mai important câștig fiind recunoașterea valorii Cabinetului de avocat Dinu Dănuț pe piața serviciilor juridice, câștigul financiar va fi trecut întotdeauna pe planul secund.
Această recunoaștere a valorii va fi de folos, în egală măsură, atât Cabinetului de avocat Dinu Dănuț, pentru extinderea portofoliului de clienți, cât și clientului, prin experiența acumulată, prestanța și renumele avocatului care se va ocupa de rezolvarea problemelor sale juridice.
Dorim astfel să vă asigurăm de profunda noastră preocupare față de problemele pe care ni le încredințați spre rezolvare.

Avocat Dănuț Dinu

Avocat Dănuț Dinu, licențiat în drept comunitar european, absolvent în anul 2004 al Facultății de drept a Universității Nicolae Titulescu din București, absolvent al cursului de specializare în Drept comunitar european din cadrul Universității București, Centrul de Pregătire Economică și Administrativă, avocat membru al Baroului București din anul 2005, în cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, absolvent în anul 2006 al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, are pregătirea și experiența necesară pentru abordarea cu profesionalism, spre rezolvare, a problemelor încredințate de către dumneavoastră.

Câteva cuvinte despre profesia de avocat…

În exercitarea profesiei avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic. Avocatul nu poate fi supus nici unei restricții, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea autorităților sau instituțiilor publice ori a altor persoane fizice sau juridice. Libertatea și independența profesională a avocatului sunt garantate de lege.
Avocatul promovează și apară drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului.
Avocatul are dreptul să asiste și să reprezinte persoanele fizice și juridice în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice, care au obligația să permită și să asigure avocatului desfășurarea nestingherită a activității sale, în condițiile legii.
În exercitarea dreptului de apărare, avocatul are dreptul și obligația de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiție, pentru un proces echitabil și într-un termen rezonabil.
Obligația de a păstra secretul profesional, este absolută și nelimitată în timp. Obligația se întinde asupra tuturor activităților avocatului, ale asociaților săi, ale avocaților colaboratori, ale avocaților salarizați din cadrul formei de exercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu alți avocați.
Obligația de a păstra secretul profesional revine și persoanelor cu care avocatul conlucrează în exercitarea profesiei, precum și salariaților săi. Avocatul este dator să le aducă la cunostință această obligație.
Pentru asigurarea secretului profesional, actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziționarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri și bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condițiile legii.
Orice persoană are dreptul să își aleagă în mod liber avocatul.
Avocatul, precum și clientul au dreptul sa renunțe la contractul de asistență juridică sau să îl modifice de comun acord, în condițiile prevăzute de statutul profesiei. Renunțarea unilaterală a clientului nu constituie cauză de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocațiale prestate, precum și pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul clientului.
Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

(Extrase din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și din Statutul profesiei de avocat)