Dacă doriţi să vă înregistraţi ca Persoană Fizică Autorizată, trebuie să ţineţi cont de anumite obligaţii la  stabilirea sediului profesional/secundar.

În primul rând, avizul/acceptul vecinilor pentru schimbarea destinaţiei imobilelor de locuinţe, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, faţă de destinaţia iniţială, este obligatoriu în cazurile prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

De asemenea, la cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA trebuie ataşate documente care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/secundar, în copie legalizată, precum:

  • contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică);
  • contract de comodat;
  • certificat de moştenitor;
  • contract de vânzare – cumpărare;
  • declaraţie de luare în spaţiu;
  • orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului.

Aceleași formalități sunt necesare și în cazul înregistrării sediului profesional/secundar al întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale.

 

Legislație:

  • Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare
  • Punctul 1.1.2, Anexa OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare

 

sursa: www.onrc.ro