Procedura prin care băncile furnizează către ANAF informaţii privind conturile bancare ale clienţilor

Hotărârile judecătorești emise de toate instanțele din România pot fi consultate pe portalul www.rolii.ro lansat miercuri, 16 decembrie 2015
04/01/2016
PFA sau microîntreprindere: ce e mai avantajos să ai în 2016? Analiză comparativă
05/01/2016
Vezi tot

Procedura prin care băncile furnizează către ANAF informaţii privind conturile bancare ale clienţilor

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 983 din data de 30 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

1. În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (1) din noul Cod de procedură fiscală, instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.
Prin conturi deschise se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă şi dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise şi figurează închise la momentul efectuării solicitării.

În acest sens, ANAF va pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii fac upload şi download de documente.

Termenul de transmitere a rulajelor şi/sau soldurilor conturilor este de:
– maximum 5 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă de până la 3 ani;
– maximum 10 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă mai mare de 3 ani.

Termenul de transmitere a informaţiilor şi documentelor privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi este de maximum 25 de zile lucrătoare de la data solicitării.

2. În aplicarea prevederilor art. 61 alin (2) din noul Cod de procedură fiscală, instituţiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informaţii aferente zilei bancare anterioare:
– lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
– lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

Transmiterea informaţiilor se va face zilnic, prin depunerea unei declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la distanţă, conform legii.

La prima transmitere, instituţiile de credit vor comunica şi următoarele:
– lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deţin conturi deschise la data de 31 martie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010-31 martie 2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea;
– lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 31 martie 2016.

3. În aplicarea prevederilor art. 61 alin . (4) din noul Cod de procedură fiscală, persoanele fizice, persoanele juridice şi orice alte entităţi care au obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către ANAF.

Entităţile raportoare vor respecta dispoziţiile Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe.

4. Potrivit actului normativ, informaţiile obţinute de ANAF vor fi utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale organului fiscal central. În acest scop, în activitatea de stocare, gestionare, prelucrare, analiză şi valorificare se vor avea în vedere următoarele principii:
– protecţia datelor cu caracter personal ale raportorilor;
– asigurarea securităţii fizice şi informatice a sistemelor de stocare a datelor;
– valorificarea datelor numai în condiţiile legii.

 

Procedura prin care băncile furnizează către ANAF informaţii privind conturile bancare ale clienţilor