Înregistrarea PFA: cum se atestă pregătirea sau experiența profesională?

Dacă doriţi să vă autorizaţi ca persoană fizică, pentru a desfăşura anumite activităţi economice, sunt necesare condiţii de pregătire sau capacităţi profesionale pe care trebuie să dovediţi că le îndepliniţi. În acest sens, la cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării, trebuie să atașați anumite documente.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pregătirea sau experienţa profesională se pot atesta, după caz, cu documente precum:

  • diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
  • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
  • certificatul de competenţă profesională;
  • cartea de meşteşugar;
  • carnetul de muncă / adeverinţă de vechime în muncă;
  • declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective (în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
  • atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
  • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Aceleași formalități sunt necesare și în cazul înmatriculării întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale.

Documentele se depun la dosar în copie certificată în conformitate cu originalul.

 

sursa: www.onrc.ro