Atunci când doriți să înființați o firmă, trebuie să țineți cont de anumite aspecte legate de alegerea şi rezervarea denumirii societăţii.

Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un profesionist îşi exercită comerţul şi sub care semnează, iar în vederea rezervării, firma este supusă unor operaţiuni de verificare astfel încât să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării.

Firma trebuie să fie scrisă cu caractere latine, în primul rând în limba română, şi să nu producă confuzie cu alte firme sau denumiri înregistrate anterior, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei se dobândeşte doar prin înscrierea acesteia în registrul comerţului.

O firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparţine altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerţului.

O firmă este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală şi atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului.

Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea. Nu reprezintă elemente de distinctivitate:

a) articularea cuvintelor;

b) inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

c) dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

d) adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;

e) utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;

f) folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

g) utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, % etc.;

h) utilizarea/neutilizarea diacriticelor;

i) adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, „com”, „trans” ori altele asemenea;

j) adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.

 

Legislație:

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolului 4 – Regimul firmelor şi emblemelor

Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2.594/C/2008, Capitolul 1 – Înmatricularea / Secțiunea I – Operaţiuni prealabile înmatriculării / Subsecțiunea 1 – Verificarea disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

sursa: www.onrc.ro